QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Tin về Quỹ Phát triển


Lời cảm ơn

Lời cảm ơn

Quỹ Phát triển ĐHQGHN trân trọng gửi lời cảm ơn tới Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Nhà tài trợ kim cương Hội nghị Xúc tiến đầu tư ĐHQGHN năm 2022.

Đại học Quốc gia Hà Nội làm việc với Công ty cổ phần PI Logistics

Đại học Quốc gia Hà Nội làm việc với Công ty cổ phần PI Logistics

Chiều ngày 03/01/2022 tại Xuân Thủy, Ban Xúc tiến đầu tư phối hợp cùng Quỹ Phát triển ĐHQGHN, CLB Alumni Doanh nhân đã có buổi làm việc với Trường Đại học Quốc tế, ĐHQGHN và Công ty Cổ phần PI Logistic để triển khai các nội dung hợp tác theo hình thức đối tác công tư (gọi tắt là PPP).

Ban Xúc tiến đầu tư Đại học Quốc gia Hà Nội làm việc với đại diện dự án PHER

Ban Xúc tiến đầu tư Đại học Quốc gia Hà Nội làm việc với đại diện dự án PHER

Sáng ngày 03/01/2022 tại Xuân Thủy, Ban Xúc tiến Đầu tư phối hợp cùng Quỹ Phát triển ĐHQGHN, CLB Cựu Sinh viên Doanh nhân đã có buổi làm việc với đại diện dự án PHER.

Agribank và Đại học Quốc gia Hà Nội ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện

Agribank và Đại học Quốc gia Hà Nội ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện

Sáng 10/12/2022, Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2022 với nhiều hoạt động, thu hút khoảng 10.000 người tham dự. Agribank vinh dự đồng hành là nhà tài trợ kim cương cho chương trình và tiến hành Lễ ký kết hợp tác với ĐHQG Hà Nội về nhiều nội dung quan trọng nhằm khai thác các nguồn lực và phát huy thế mạnh của mỗi bên trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển.