QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Ban điều hành Quỹ

Trần Thị Thanh Tú

Trần Thị Thanh Tú

Giám đốc Quỹ
Trần Kiên

Trần Kiên

Phó Giám đốc Quỹ
Phạm Thị Quỳnh Trang

Phạm Thị Quỳnh Trang

Chánh văn phòng
Lê Thuỳ Dương

Lê Thuỳ Dương

Kế toán
Nguyễn Thị Thu Hương

Nguyễn Thị Thu Hương

Chuyên viên phụ trách Dự án nước ngoài và Truyền thông
Nguyễn Thị Hồng Hà

Nguyễn Thị Hồng Hà

Chuyên viên Hành chính - Văn thư