QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Tầm nhìn sứ mệnh


Tầm nhìn

Góp phần phát triển ĐHQGHN trở thành đại học nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, đa ngành, đa lĩnh vực, trong nhóm các đại học hàng đầu châu Á và thế giới.

Sứ mệnh

Bồi dưỡng nhân tài và tạo dựng môi trường nghiên cứu thuận lợi, theo chuẩn mực quốc tế nhằm khuyến khích phát triển  các hoạt động giáo dục, đào tạo, y tế, thể thao, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, thương mại hóa sản phẩm và xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội.