QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Quỹ Phát triển ĐHQGHN trân trọng cảm ơn các cá nhân, doanh nghiệp đã quan tâm và hỗ trợ các chương trình trao tặng học bổng cho học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh của ĐHQGHN. Sự đồng hành của Quý vị thể hiện sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển giáo dục đại học của đất nước cũng như chung sức vì sự phát triển của một đô thị đại học thông minh, xanh và hiện đại. 

Mọi sự ủng hộ, tài trợ, tham gia tài trợ vui lòng liên hệ:

Văn phòng Quỹ Phát triển ĐHQGHN: Phòng B110, Nhà Điều hành, Khu Đô thị ĐHQGHN tại Hoà Lạc, Thạch Thất, Hà Nội
Số điện thoại: 02437547392
Email: Quyphattrien.vnu.edu.vn
Trân trọng cảm ơn!