QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Thư ngỏ


Sự phát triển của nền kinh tế số - kinh tế tri thức trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số và toàn cầu hoá đặt ra yêu cầu phải phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, bồi dưỡng nhân tài đặc biệt là các ngành kỹ thuật công nghệ để đưa Việt Nam tăng tốc, bứt phá đạt mục tiêu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.

Với sứ mệnh và trách nhiệm của đại học hàng đầu đất nước, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã khẩn trương xây dựng chương trình đào tạo đặc thù theo hướng cá thể hoá nhằm ươm tạo các tài năng khoa học trẻ đạt chuẩn quốc tế, góp phần hình thành đội ngũ các nhà khoa học đầu ngành (vốn hẫng hụt và sụt giảm thời gian qua) để dẫn dắt sự phát triển khoa học công nghệ quốc gia, đóng góp quan trọng cho sự phát triển đất nước.

Để hiện thực hoá mục tiêu này trong xu hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm, ĐHQGHN thành lập Quỹ phát triển ĐHQGHN (VNU - Foundation) nhằm mục đích hỗ trợ sinh viên, giảng viên của ĐHQGHN trong công tác học tập, nghiên cứu và phát triển cơ sở vật chất. Tuy nhiên, nguồn lực dành cho việc đào tạo, nghiên cứu khoa học của các cơ sở giáo dục đại học còn hạn chế.

Chính vì vậy, ĐHQGHN mong muốn nhận được sự ủng hộ, quan tâm và tài trợ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. Sự tài trợ này là những đóng góp thiết thực, có tính chiến lược của cho sự phát triển lâu dài, bền vững của nền giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ quốc gia.

ĐHQGHN kêu gọi sự ủng hộ, đóng góp của quý vị cho ĐHQGHN thông qua VNU-Foundation để có điều kiện tăng cường hơn nữa cả về quy mô và chất lượng cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở vật chất và những hoạt động liên quan khác đảm bảo phát triển ĐHQGHN nói riêng và giáo dục nước nhà nói chung. VNU - Foundation cam kết là nơi truyền tải trách nhiệm xã hội tốt nhất cho các tổ chức, cá nhân có tâm huyết cho sự nghiệp giáo dục.