QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

HỌC BỔNG CHƯƠNG TRÌNH ƯƠM TẠO TÀI NĂNG TRẺ CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

NGUỒN HỌC BỔNG TRONG NƯỚC

Học sinh (HS), sinh viên (SV) có kết quả học tập, rèn luyện tốt được xét cấp học bổng khuyến khích học tập theo quy định hiện hành của Nhà nước và của ĐHQGHN. Ngoài ra, những HSSV có thành tích học tập, công tác xã hội hoặc có hoàn cảnh kinh tế khó khăn còn có nhiều cơ hội được nhận học bổng do các tổ chức hoặc cá nhân trong nước tài trợ, như:

I. Học bổng thường niên:
- Học bổng Acer Việt Nam
- Học bổng Dầu khí Việt Nam
- Học bổng Hà Nội Telecom - Vietnammobile
- Học bổng Minh Đức
- Học bổng K-T

II. Học bổng không thường niên:
- Học bổng Báo Dân trí - Bà Nguyễn Thị Thoa
- Học bổng Doanh nghiệp tư nhân Nam Úc
- Học bổng Quỹ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC)
- Học bổng Vừ A Dính
- Học bổng Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập
- Học bổng Tiếp sức đến trường
- Học bổng Tổ chức Hỗ trợ đại học Việt Nam

III. Xem các thông báo mới nhất về học bổng tại đây.

NGUỒN HỌC BỔNG TỪ NƯỚC NGOÀI

 • Học bổng POSCO (Hàn Quốc)

 • Học bổng Toshiba (Nhật Bản)

 • Học bổng Tài năng trẻ Sasakawa (SYLFF)

 • Học bổng Shinnyo - En (Nhật Bản)

 • Học bổng Pony Chung (Hàn Quốc)

 • Học bổng từ Quỹ học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana

 • Chương trình học bổng của Quỹ Học bổng Toàn cầu SMBC

 • Học bổng Quỹ Ngân hàng Tài chính Thống nhất Nhật Bản - Ngân hàng Tokyo Mitsubishi

 • Học bổng Lotte (Hàn Quốc)

 • Học bổng Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S.Tinh

 • Học bổng Yamada (Nhật Bản)

>>> Xem các thông báo mới nhất về học bổng tại đây.

Thông báo về học bổng "Ươm tạo nhà khoa học trẻ KBSV - ĐHQGHN" năm 2023

Thông báo về học bổng "Ươm tạo nhà khoa học trẻ KBSV - ĐHQGHN" năm 2023

Thông báo về học bổng "Ươm tạo nhà khoa học trẻ KBSV - ĐHQGHN" năm 2023
VINF - Thông tin các chương trình hợp tác và tài trợ năm 2023

VINF - Thông tin các chương trình hợp tác và tài trợ năm 2023

Thông tin chi tiết về các chương trình tài trợ và hợp tác của Quỹ VINIF năm 2023 như sau:
Giải thưởng IMG – Vì sự nghiệp giáo dục

Giải thưởng IMG – Vì sự nghiệp giáo dục

Tháng 7/2022, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và Công ty Cổ phần Đầu tư IMG (IMG) đã ký thỏa thuận về việc tài trợ “Giải thưởng IMG – Vì sự nghiệp giáo dục” dành cho giảng viên và sinh viên xuất sắc trong học tập và nghiên cứu khoa học.