QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường ủng hộ 3000 cây xanh cho phong trào trồng cây "Cho Hòa Lạc thêm xanh" của ĐHQGHN

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường ủng hộ 3000 cây xanh cho phong trào trồng cây "Cho Hòa Lạc thêm xanh" của ĐHQGHN


Hưởng ứng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường trồng 1 tỉ cây xanh và chương trình “Cho Hòa Lạc thêm xanh” của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), Tạp chí Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng ĐHQGHN và Công ty Truyền thông King Land tổ chức chương trình “Trường xanh” tại ĐHQGHN.
Đại học Quốc gia Hà Nội phát động Tết trồng cây vì một đô thị đại học xanh và bền vững

Đại học Quốc gia Hà Nội phát động Tết trồng cây vì một đô thị đại học xanh và bền vững

Hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, chương trình trồng một tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh” do Chính phủ phát động. Ngày 2/2/2023, Cơ quan ĐHQGHN đã triển khai phát động trồng mới nhiều cây xanh trong khuôn viên Đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc.