QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Lịch sử hình thành và phát triển


Được thành lập theo quyết định số 3737/QĐ-UBND ngày 16/8/2011 của UBND Thành phố Hà Nội, VNU - Foundation là đơn vị hoạt động theo mô hình Quỹ giáo dục của đại học, là một định chế, giải pháp tài chính mới, nhiều tiềm năng giúp ĐHQGHN vận động và tiếp nhận sự góp sức của xã hội, cộng đồng vào sự nghiệp trồng người.

VNU - Foundation hoạt động theo nguyên tắc tự tạo vốn, trên cơ sở vận động tài trợ, vận động quyên góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước  hỗ trợ, tài trợ, khuyến khích phát triển  các hoạt động giáo dục, đào tạo, y tế, thể thao, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, thương mại hóa sản phẩm và xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội; VNU-Foundation tự trang trải chi phí cho hoạt động và tự chịu trách nhiệm về các hoạt động tài chính của mình trước pháp luật và trước ĐHQGHN; VNU - Foundation có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại các Ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật.

VNU - Foundation thực hiện các hoạt động đầu tư, kinh doanh tạo vốn đồng thời huy động sự đóng góp từ xã hội nhằm triển khai các hoạt động trong nhiều lĩnh vực bao gồm: Hỗ trợ đào tạo, ươm tạo công nghệ, hỗ trợ khởi nghiệp, tài trợ học bổng cho học sinh, sinh viên đặc biệt là học sinh - sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; Hỗ trợ cho cán bộ viên chức của ĐHQGHN trong việc nâng cao trình độ chuyên môn; Đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác đào tạo.

VNU - Foundation có Chủ tịch Hội đồng Quản lý kiêm Giám đốc Quỹ là PGS.TS. Trần Thị Thanh Tú. Các thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ, Ban cố vấn Hội đồng Quản lý Quỹ là những chuyên gia cao cấp, những nhà Lãnh đạo giàu kinh nghiệm của các Tập đoàn, công ty và những nhà giáo có nhiều tâm huyết, có tầm ảnh hưởng đến sự nghiệp giáo dục tại ĐHQGHN. Đây là những điều kiện thuận lợi để giúp Ban điều hành của Quỹ thực hiện các mục đích, tôn chỉ của Quỹ.

Mọi hoạt động hợp tác đầu tư, kinh doanh và đóng góp tài trợ, Quỹ phát triển ĐHQGHN sẽ tiếp nhận tại địa chỉ:

Quỹ Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội

144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại: 024.3754.7670.                    

Email: Quyphattrien@vnu.edu.vn

Số Tài khoản:26010000317097

Ngân hàng TMCP Đầu tư vá Phát triển Việt Nam (BIDV)