QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Các ngân hàng sẽ tiếp nhận tài trợ cho Quỹ Phát triển ĐHQGHN:
1. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Mỹ Đình: 26010000317097
2. Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB) - Chi nhánh Thăng Long: 1166899899
3. Ngân hàng Quân đội MB Bank - Chi nhánh Ba Đình: 666282888
4. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thông Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Hà Nội 1: 1401234585858