QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Quỹ Phát triển ĐHQGHN ký kết với Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) thỏa thuận tài trợ 500 triệu đồng vào Quỹ Ươm tạo tài năng trẻ ĐHQGHN

Ngày 26/4/2023 tại ĐHQGHN đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận tài trợ Quỹ học bổng ươm tạo tài năng trẻ ĐHQGHN giữa Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) và Quỹ Phát triển ĐHQGHN.

Tham dự Lễ ký kết, về phía ĐHQGHN có Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hiệu; Chánh Văn phòng ĐHQGHN Mai Hoàng Anh, Trưởng ban Xúc tiến đầu tư, Chủ tịch Quỹ Phát triển ĐHQGHN Trần Thị Thanh Tú; đại diện lãnh đạo Ban Kế hoạch Tài chính, Ban Điều hành Quỹ Phát triển ĐHQGHN,…

Về phía đại diện Vietlott có Ông Nguyễn Thanh Đạm Tổng Giám đốc; Ông Nguyễn Quang Huy - Phó Tổng Giám đốc; đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý hợp đồng, Văn phòng và Truyền thông.

Phó Giám đốc Nguyễn Hiệu đã tham dự và phát biểu tại buổi lễ ký kết

Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (tên thương mại Vietlott) được phê duyệt thành lập năm 2011 theo Quyết định số 1109/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và được quản lý trực tiếp bởi Bộ Tài chính theo Quyết định số 2933/QĐ-BTC thuộc 100% vốn Nhà nước sở hữu.

Tổng Giám đốc Vietlott Nguyễn Thanh Đạm phát biểu tại buổi lễ

Theo thỏa thuận tài trợ đã ký kết, phía Vietlott sẽ tài trợ 500.000.000 đ (Năm trăm triệu đồng) cho Quỹ học bổng Ươm tạo tài năng trẻ ĐHQGHN.

Đây là học bổng dành cho các nghiên cứu sinh và thực tập sinh sau tiến sĩ ở ĐHQGHN được thực hiện theo Quyết định số 3688/QĐ-ĐHQGHN ngày 19/11/2021 và được triển khai từ năm học 2021-2022. ĐHQGHN là đại học công lập đầu tiên cấp học bổng có giá trị lớn cho hệ thực tập sinh sau tiến sĩ. Học bổng này sẽ có ý nghĩa và góp phần tạo nên những đột phá trong nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của ĐHQGHN.

Theo đó, học bổng được cấp xét hàng năm tối đa 100 triệu đồng/người/năm với nghiên cứu sinh và 120 triệu đồng/người/năm với thực tập sinh căn cứ vào kết quả học tập, nghiên cứu, công bố và các thành tích khác. Các nghiên cứu sinh nhận học bổng sẽ được đơn vị đào tạo xem xét miễn học phí. Học bổng sẽ đóng góp vào việc ươm tạo các nhà khoa học trẻ tiềm năng để phục vụ công tác thu hút cán bộ trình độ cao, chất lượng cao của ĐHQGHN cũng như phát triển mạng lưới các đơn vị đào tạo và nghiên cứu, các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng các nhà khoa học trẻ trong nước và quốc tế.

Với học bổng này, cộng thêm các nguồn hỗ trợ khác từ hoạt động tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học, các nghiên cứu sinh và thực tập sinh có thể yên tâm, toàn tâm toàn ý cho nghiên cứu. Bên cạnh đó, một mặt các cơ sở đào tạo có thêm nguồn giảng viên trẻ, ưu tú, mặt khác, các nghiên cứu sinh, thực tập sinh cũng được tham gia các nhóm nghiên cứu mạnh ở ĐHQGHN.

Phát biểu tại Lễ Ký kết thỏa thuận tài trợ, Ông Nguyễn Thanh Đạm, Tổng Giám đốc Vietlott thể hiện kỳ vọng về các cơ hội hơp tác giữa 2 bên trong tương lai; các chương trình học bổng, các tài trợ nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực...

Sự hỗ trợ từ Vietlott nói riêng và các nguồn lực từ bên ngoài khác sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển ĐHQGHN; hiện thực hoá chủ trương ươm tạo nhà khoa học trẻ của ĐHQGHN, trong xu hướng tự chủ hiện nay.