QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Thông báo về “Giải thưởng Nhà giáo xuất sắc ĐHQGHN" do Quỹ IMG - Vì sự phát triển giáo dục trao tặng

Thông báo về “Giải thưởng Nhà giáo xuất sắc ĐHQGHN" do Quỹ IMG - Vì sự phát triển giáo dục trao tặng năm học 2022 - 2023
Tháng 7/2022, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và Công ty Cổ phần Đầu tư IMG (IMG) đã ký thỏa thuận về việc tài trợ “Giải thưởng IMG – Vì sự nghiệp giáo dục” dành cho giảng viên và sinh viên xuất sắc trong học tập và nghiên cứu khoa học.

Học bổng được xét, trao tặng cho giảng viên và sinh viên Việt Nam đang công tác và học tập tại các trường thành viên trực thuộc ĐHQGHN trong các lĩnh vực: Khoa học nhân văn và Giáo dục, Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Kinh tế, Quản lý và phát triển bền vững, Y Dược, Nghệ thuật và Đổi mới sáng tạo. Đối tượng tham gia xét chọn học bổng là người có những thành tích xuất sắc trong nghiên cứu, học tập và các hoạt động cộng đồng có ảnh hưởng tích cực đến sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, văn hóa và con người Việt Nam.
Cơ cấu giải thưởng bao gồm 01 giải Nhất (300 triệu đồng), 01 giải Nhì (100 triệu đồng) cho giảng viên xuất sắc nhất; 01 giải Nhất (150 triệu đồng) và 01 giải Nhì (50 triệu đồng) cho sinh viên tài năng nhất. Ưu tiên xét chọn học bổng cho giảng viên và sinh viên thuộc các ngành khoa học cơ bản của năm thứ nhất và năm thứ hai.
1. Thời gian nộp hồ sơ: tháng 11/2022 - 30/12/2022
2. Hội đồng xét chọn: ngày 5-10/1/2023
3. Lễ công bố Lễ trao học bổng: Tháng 1/2023

Đính kèm: Tiêu chí xét chọn "Giải thưởng Nhà giáo xuất sắc ĐHQGHN" do Quỹ IMG - Vì sự phát triển giáo dụcc”Mẫu đăng ký tham dự xét chọn giải thưởng